Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 14 september klockan 19.30 (obs tiden!) i Kultur- och Fritids lokal i centrum.


Dagordning.

  1. Mötesformalia.

  2. Kort rapport om Augustifesten och stadsvandringen

  3. Förslag till Öppet brev till Riksbyggen om BUP (utsänds senare).

  4. Höstens verksamhet. Julklappsloppis för barn i advent föreslagen

  5. Övriga frågor

  6. Mötet avslutas.


Berättelse (i stället för protokoll) om vad vi gjort i höst.

Planeringen av ”Augustifesten” började formellt med ett Byalagsmöte 17/8. Programmet motsvarade planeringen: Jazzgruppen Fourcast klockan 10 (på begäran av Coop), Gunnel Stres konstutställning 10 - 17, Gudstjänst 11, Klostergården nu och i framtiden 11.30., Adams med dans från mellanöstern och hiphop (Klostergårdsskolan) 13, ridning 14, gitarrduo 1430, Röda Kapellet 15 och slutligen teatergruppen Näktergalningarna 16.

Sydsvenskan dokumenterade festen med bild på förstasidan av Lundadelen och inne i tidningen. Det var bra. Skånskan rapporterade om hela programmet lördagen före festen.

Städningen klockan 18 blev hastig. Ett fällbord och en stol blev stående ute. Några saker glömdes i lokalen. Allt åtgärdades följande dag.

Kostnader: Polistillstånd 600 kronor, jazzgruppen Fourcast 1500 kronor.

Intäkter: Bordshyra 650 kronor.


Stadsvandringen ”Klostergården nu och i framtiden” söndagen den 6 september samlade 15 deltagare. Vädret var vackert men blåsigt. Under vandringen tittade vi på platsen för Träffpunkt Klostergården, Akeliushusen, den tomma tomten där bensinmacken stod och ett hotell ev planeras. Vallarna runt idrotssplatsen som ska ge plats för park, holmenkollenhusets sträckning, det tilltänkta torget mellan huset och arenan, det gröna stråket, behovet av en bro över Södra ringvägen för djur och människor, banverkets ödeläggelse av grönskan längs järnvägen som ska ersättas, platsen för den nya stora fotbollsplanen, transportvägen upp till arenan. Vandringen tog en och en halv timme. Fem personer anmälde sig till vår utskickslista.


Gunnar Stensson, 133171