Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 12 oktober klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i centrum.


Dagordning.

  1. Mötesformalia.

  2. Rapporter: A) Det öppna brevet till Riksbyggen 14 september. B) Riksbyggens demonstration av ”Källbyängar” 4 oktober. C) Debatten på nätet. Avvikelsen från planen: 250 bostäder i stället för 165. D) Interpellationen till kommunfullmäktige

  3. Höstens verksamhet. Julmarknad

  4. Övriga frågor

  5. Mötet avslutas.


Protokoll från byalagsmötet den 14 september.

Närvarande: Jan Engvald, 072-073707, Ann-Christine Lundstedt, 131434, Sofia Medrano, 147697, Birgitta Borafia, 128788, Lotte Persson 128589, Nilla Bolding, 070-6392720, Ingar Kerstensson, 136943, Einar Hulting, 2110613, Marie Hegnelius,145109, Gunnar Stensson, 133171, och Åke Henriksson, 141946.


  1. Mötesformalia. Ann-Christine Lundstedt, Sofia Medrano och Birgitta Borafia anmälde att de ville informera om Civilförsvarsförbundets träffar om trygghet i hemmet. Beslöts att ta upp informationen under övriga frågor

  2. Rapport om Augustifesten 30 augusti och stadsvandringen 5 september. Augustifesten fick fin publicitet både i Sydsvenskan och Skånskan. Stadsvandringen runt idrottsplatsen kom lämpligt inför debatten om Klostergårdens idrottsplats och fotbollsplanerna.

  3. Förslaget till öppet brev riktat till Riksbyggens ordförande och styrelse. Utgångspunkten var att Byggplanen vunnit laga kraft och att Riksbyggen nu har fria händer. Brevet innehöll en vädjan om dialog. Efter omfattande diskussion enades byalaget om förslaget till skrivning med ett tillägg om planskissen som visar att vi har ett alternativ till Riksbyggens plan.

  4. Övriga frågor. Information om trygghet i hemmet. Sofia Medrano informerade om Civilförbundets träffar om hemsäkerhet i höst. Diskussion om svårigheten att nå ut med information. Följande mötestider föreslogs: Söndagen den 20 september, Hemsäkerhet, åtgärder att förbättra hemsäkerhet och placering av brandvarnare, söndagen den 25 oktober klockan 15 till 17. Hjärt och lungräddning, och söndagen den 8 eller 15 november. Hur man undviker att bli brottsoffer.

  5. Mötet avslutades


Gunnar Stensson, 133171