Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 16 november klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i centrum.


Dagordning.

 1. Mötesformalia.

 2. Överenskommelse med Gunilla Hansson, Riksbyggens byggchef för Lund, om möte måndagen den 30 november kl 19 i Kultur och Fritids lokal.

 3. Synpunkter på detaljplan för Arenaparken. (Det nu uppstyckade långa huset)

 4. Stadsparksplanen. Skrivelse/insändare om behovet av sammanhängande grönstruktur ner till Höje å.

 5. Höstens verksamhet. Julmarknad

 6. Övriga frågor

 7. Mötet avslutas.


Protokoll från byalagsmötet den 12 oktober 2009.

Närvarande: Nilla Bolding, 070-6392720, Jan Engvald, 0702-073707, Kerstin Johansson, 046-121243, Åke Henriksson, 046-141946, Gunnar Stensson, 046-133171.


 1. Mötesformalia. Föregående mötes protokoll godkändes. Dagordningen antogs.

 2. Rapport. Det öppna brevet till Riksbyggens verkställande direktör uppmärksammades i notiser i Sydsvenskan och Skånskan.

 3. Rapport från flera byalagsmedlemmar som var med vid Riksbyggens demonstration av ”Källbyängar”.

 4. Riksbyggens avvikelse beträffande antalet lägenheter och antalet bostäder per hektar diskuterades. Den senast antagna mark- och bostadsplanen anger 130, byggplanen 165 och Riksbyggen 250 lägenheter. Interpellation om detta i fullmäktige kommer att ställas till Byggnadsnämndens ordförande Göran Brink.

 5. Diskussion om Riksbyggens byggplan. Fem trevåningshus ska byggas längst i söder. Påpekanden om att särskilt det västligaste huset kan drabbas av vatten när Höje å svämmar över och att pilevallen för de fyra andra husen utgör ett skydd mot blåsten som sveper ner över det öppna landskapet vid Flackarp.

 6. Beslöts att genomföra en Julklappsloppis i Klostergårdens centrum den 5 december.

 7. Inga övriga frågor. Det ganska långa mötet avslutades.


Gunnar Stensson, 133171