Mötesplats


Tänker kommunstyrelsen hålla löftet om Mötesplats Klostergården?


Klostergårdsborna är tålmodiga. Fem år har gått sedan Klostergårdens fritidsgård revs. Den ersattes med paviljonger som placerades i parken med tillfälligt bygglov till 2008.

Servicenämnden utarbetade planer för en mötesplats vid Klostergårdsskolan och torget. Byggnaden ska innehålla ett bibliotek som också fungerar som skolbibliotek, lokaler för skolans bild- och ljudverksamhet och för fritidsklubben, liksom för Klostergårds-borna.

I ekonomiplanen 2009-20-11 beviljades 31 miljoner kronor. Den 24/2 2010 bekräftade Serviceförvaltningen genom Helena Nilsson och Anders Eson Dueck att projekteringen blir klar juni 2010 och byggstart beräknas i november samma år. Inflyttning kan ske i augusti 2012. Det är bara att trycka på knappen.


Men kommunstyrelsen har inte anslagit de medel för hyra och driftskostnad som är nödvändiga för att fullfölja projektet!!!

Urban Olsson, chef för Kultur-Fritid, och ekonomichefen Per Hellman framhöll i ett PM den 22/1: Planer för genomförande är långt framskridna och att avbryta arbetet nu leder till negativa konsekvenser.

Hur länge till tänker ni, kommunstyrelseledamöter, missbruka vårt tålamod genom att vräka ut medborgarnas pengar på dyra, snart utslitna paviljonger, ockupera knapp parkmark, som skulle ha återlämnats 2008, och nonchalera skolans, bibliotekets och Klostergårds-bornas behov?


Gunnar Stensson