Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se

Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 17 maj klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i Klostergårdens centrum

Dagordning:

 1. Formalia

 2. Rapporter (Mångfaldsveckan, Valborg, sammanträde med Mötesplats Klostergården på skolan den 12 maj klockan 9-10)

 3. Sommarsöndagsvandringar i Klostergårdens närmiljö (Klostergårdens idrottsplats, Sankt Lars, Flackarp-Trolleberg och Knästorp). Pris 20 kronor?

 4. Augustifesten söndag 29 augusti.

 5. Mötestider, förslag: Måndagar. 16 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november

 6. Övriga frågor

 7. Mötet avslutas.


Protokoll från mötet den 12 april.

 1. Klostergårdens byalag inleder under beteckningen ”Mötesplats Klostergården” ett samarbete med Klostergårdsskolan, Synskadades förening och Hyresgästföreningen.

 2. Under Mångfaldsveckan arrangerades Öppet hus och keramikutställning hos Synskadades Riksförbund den 19/4. Klostergårdsskolan bjöd in till Öppna skolan med Elevuppträdanden, presentation av Fair Trade rättvisemärkning och fika 20/4. Klostergårdens byalag medverkade i ABF:s Öppet Hus tillsammans med Hjärt- och lungsjukas förening och ABF i Öppet hus den 22/4

 3. Mötesplats Klostergården stod också som arrangör i Valborgsfirandet som ägde rum utanför Vårdcentralen. Skolan bistod med kärra och Byggleken med ved. Uppslutningen kring arrangemanget var god. Röda Kapellet spelade, en kort information om Sankt Lars historia följde därefter, Lunds allmänna sångförening sjöng och Karin Stensson höll vårtalet. Bålet tändes enligt tillståndet på en övervuxen grusgång.

 4. Augustifesten diskuterades. Eva föreslog idrottsaktiviteter. Fritidsförvaltningen i Klostergården har föreslagit musikfestival med ungdomsband vid den tomma dammen.

 5. Mötet avslutades

Gunnar Stensson, 133171