Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


AUGUSTIFESTEN – KLOSTERGÅRDSDAGEN
29/8

Förberedande möte i Kultur-Fritids expedition i centrum måndagen den 23 augusti klockan 19.


Vi välkomnar alla: Föreningar, näringsidkare, yrkesverksamma, representanter för Hyresrätts- och bostadsrätts-föreningar och enskilda för att berätta hur just de kan använda dagen för att visa upp sin egen verksamhet och bidra till att göra Augustifesten till en KLOSTERGÅRDSDAG för alla.


  1. Varför behöver vi en särskild dag för oss i Klostergården?


  1. De närvarandes förslag. Allt behöver inte vara samlat i centrum. Alla kan presentera sin egen verksamhet i egna lokaler med affischer eller på andra sätt under rubriken Augustifesten - Klostergårdsdagen.


  1. Hur går vi vidare i framtiden?


  1. Förslag till datum för möten under hösten: 20 september, 18 oktober och 22 november.

Gunnar Stensson, ordförande i Klostergårdens byalag. Email: gstensson@hotmail.com.

Tel 046/133171