Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byalagsmöte måndagen den 20 september klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i Klostergårdens centrum


Dagordning:

  1. Mötesformalia

  2. Vad innebär gårdagens resultat i kommunalvalet för Klostergården?

För byggandet av den nya Träffpunkt Klostergården vid Kyrktorget?

För restaureringen av dammen och fontänen?

För skolan?

För parkskötseln?

För underhållet av vägarna genom Klostergården?

För matchplanen på idrottsplatsen?

För byggandet av Skidbackehuset?

För den planerade Lidl-butiken bortom järnvägsbron?

  1. Söndagspromenader i höst.

  2. Planering av höstens verksamhet

  3. Övriga frågor. Mötets avslutande.

Gunnar Stensson, 133171