Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 18 oktober klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i Klostergårdens centrum


Dagordning:

 1. Mötet öppnas.

 2. Protokoll och dagordning.

 3. Mötesplats Klostergården. Ett projekt initierat av personal på Klostergårdsskolan. Medverkande organisationer: ABF, Synskadades förening, Byalaget och Klostergårdsskolan. Mål: att öka samhörighet och trivsel i Klostergården.

 4. Diskussion om förslag om förlängning av Åkerlund och Rausings väg över Höjeådalen till väg 108.

 5. Söndagspromenader: söndagen den 17 oktober (förlängningen av Åkerlund och Rsusings väg), söndagen den 24 oktober (Klostergården, gårdsvandring, framtid).

 6. Övriga frågor.

 7. Mötet avslutas.


Minnesanteckningar från mötet 20 september 2010


 1. Vad innebär valresultatet för Klostergården?

 1. Byggandet av Träffpunkten vid Kyrktorget kan inledas

 2. Restaureringen av den runda dammen med fontänen kan fördröjas.

 3. Parkskötseln kan även i fortsättningen bli eftersatt.

 4. Underhållet av vägar och avloppssystem för dagvattnet fortsätter.

 5. Beslutet om matcharenan på Klostergårdens idrottsplats och skidbackehuset påskyndas.

 6. Byggandet av Lidlbutiken vid Södra ringen dröjer.

 1. Söndagspromenaderna återupptas. Öka kunskapen om natur och bebyggelse i närområdet.

 2. Mötesdatum för Byalaget under hösten: 18 oktober, 22 november

 3. Övriga frågor.

 4. Mötet avslutas.


Gunnar Stensson, 046-133171