Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 22 november klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i Klostergårdens centrum
Dagordning:

 1. Mötet inleds. Protokoll och dagordning

 2. Beslut att bygga ny fritidslokal, ”Mötesplats Klostergården” vid Kyrktorget

 3. Samarbetsorganisationen ”Mötesplats Klostergården”. Rapport från mötet den 9 november. Nästa möte: den 8 december.

 4. Förbättringar av stråket runt dammarna.

 5. Erfarenheter från fem söndagsvandringar. Slutsatser.

 6. Medborgarförslag till fullmäktige. Så fungerar det.

 7. Nästa möte. 13 december?

 8. Övriga frågor

 9. Mötet avslutas


Protokoll från mötet 18 oktober och redovisning av andra byalagsaktiviteter.

 1. Mötet inleddes. Presentation av de närvarande. Dagordning och protokoll godkändes.

 2. Samarbetsorganisationen ”Mötesplats Klostergården” diskuterades.

 3. Redogörelse för söndagspromenaderna 3/10 (Sankt Lars), 10/10 (Åkerlunds & Rausings väg) 17/10 (Gårdsvandring). Presentation av planerade vandringar: Klostergårdens idrottsplats, Stadsparken.

 4. Diskussion om planen för Klostergårdens idrottsplats och hotet mot den gröna leden mellan stadsparken och Höjeårdalen

 5. Mötet avslutades.


Gunnar Stensson, 133171


Gunnar Stensson, ordförande i Klostergårdens byalag. Email: gstensson@hotmail.com.

Tel 046/133171