Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 17 januari 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, nordvästra hörnet av Sunnanväg 14,

bottenvåningen.


Dagordning:

 1. Mötet inleds. Protokoll och dagordning godkänns.

 2. Inledning av debatt om Klostergårdens framtida utveckling. Klostergården är Lunds främsta exempel på tät bebyggelse av höga våningshus med många bostäder samtidigt som utrymme för naturmiljö nära boendet skapas.

 3. Förberedelser inför årsmötet den 14 februari.

 4. Övriga frågor


Protokoll från mötet 22 november 2010

 1. Dagordning och protokoll från föregående möte godkändes.

 2. Information om Kultur- och fritidsnämndens beslut att inleda byggandet av den nya fritidsgården Mötesplats Klostergården. Studium av skalenlig modell av det planerade bygget.

 3. Information om samarbetsorganisationen Mötesplats Klostergården.

 4. Förbättring av stråken kring dammarna: Nytt fågeltorn vid vägen upp till Väster och trappa vid gångbron uppför brinken söder om ån.

 5. Erfarenheterna från de fem söndagsvandringarna är positiva. Den senaste genomfördes delvis med bil och ägnades åt att inspektera Staffanstorps planer att bygga en så kallad ekoby vid Trolleberg. Vi besökte också Flackarps gamla kyrkogård, där vi fick glögg och kakor. Beslut att återuppta söndagspromenaderna 2011 med kanske ett par vintervandringar och framför allt promenader under vår och försommar. Gärna med tema-innehåll som landskaps- och naturvård, perspektiv på nya stadsplaner och allemansrätten. Vi låter Lunds turistbyrå offentliggöra programmet.

 6. Kommande möten. Datum för nästa möte: 17 januari 2011. Årsmöte 14 februari 2011.

 7. Mötet avslutades

Gunnar Stensson, 133171


Gunnar Stensson, ordförande i Klostergårdens byalag. Email: gstensson@hotmail.com.

Tel 046/133171