Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 14 mars 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14,

bottenvåningen.


Dagordning :

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Vårpromenaderna söndagarna 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april, 10 april

 3. Ett grönare Klostergården är möjligt. Om framtiden.

 4. Rapport från mötet med kommunen 10 mars.

 5. Mångfaldsveckan i april.

 6. Övriga frågor.

 7. Mötet avslutasFrån årsmötet:

 1. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse presenterades och lades till handlingarna.

 2. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet

 3. Verksamhetsplanen antogs.

 4. Val till ny styrelse förrättades. Följande personer valdes:

Ordförande: Gunnar Stensson

Kassör: Einar Hulting

Arkivarie, webbmaster och medlemsansvarig Jan Engvald

Övriga styrelseledamöter: Kerstin Gunnarsson

Nilla Bolding

Annikki Nilsson

Revisorer: Kerstin Johansson, Martin Stensson

Valberedare Ninni Dahlbäck, Marie HegneliusGunnar Stensson, 133171


Gunnar Stensson, ordförande i Klostergårdens byalag. Email: gstensson@hotmail.com.

Tel 046/133171