SÖNDAGS-

PROMENAD


Den 27 mars vandrar vi till Stadsparken


Samling vid Helgeandskyrkan klockan 14.


Tema: Vad händer med stadsparken inför hundraårjubileet

Klostergårdens Byalag


Gunnar Stensson 046-13317