SÖNDAGS-

PROMENAD

Den 10 april vandrar vi till Flackarps gamla kyrkogård och Trolleberg


Samling vid Källbybadets entré klockan 14.


Tema: Perspektiv på Flackarps kyrkogård och Sankt Lars begravningsplats. Två helt åtskilda punkter i tiden.

Nu kanske nässlorna är färdiga att plocka.


Klostergårdens Byalag

Gunnar Stensson 046-133171