Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 11 april 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.


Dagordning :

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Utvärdering av vårpromenaderna söndagarna 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april, 10 april. Nya promenader i maj

 3. Nu börjar husen på Klostervallen uppföras.

 4. Planering inför Valborgsfirandet.

 5. Klostergårdsbladet har kommit ut. Mångfaldsveckan inleds.

 6. Medborgarförslaget om Klostergårdsskolans fotbollsplan.

 7. Övriga frågor.

 8. Mötet avslutasProtokoll från Byalagsmötet den 14 mars

 1. Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes

 2. Redovisning av promenaden till Sankt Lars begravningsplats.

 3. Diskussion om att göra Klostergården grönare.

 4. Rapport från Byalagets deltagande i Lunds kommuns möte för ideella föreningar i rådhusets Knutssal.

 5. Rapport från planeringen av mångfaldsveckan och Klostergårdsbladet

 6. Mötet avslutades


Gunnar Stensson 046-133171