Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byala
gsmöte måndagen den 16 maj 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.


Dagordning :

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Utvärdering av valborgsfirandet.

 3. Rapport från sammanträdet med Mötesplats Klostergården måndagen 9/5.

 4. Rapport från mötet med politikerna 12/5

 5. Ändring av tid för höstfesten?

 6. Mötestider resten av året. Övriga frågor. Mötet avslutas.


Protokoll från Byalagsmötet den 11 april

 1. Dagordning och protokoll godkändes

 2. De fem promenaderna söndagarna 13 mars till 10 april utvärderades. Vi beslöt att nästa promenad äger rum söndagen den 22 maj och utformas som en gökotta

 3. Byggandet på Källby ängar. Vi konstaterade att verksamheten ökat nu under våren och att Lokaltidningen och andra tidningar publicerar annonser om boende ”i naturmiljö med strandläge”.

 4. Valborgsfirandet planerades. Allt tycktes gå sin gilla gång: tillstånd, Röda kapellet, Lunds allmänna sångförening, bränsle från Byggleken, tal av Karin Stensson.

 5. Vi studerade Klostergårdsbladet. Det fyller en viktig funktion.Snygg utformning! Synd att inte valborg kom med.

 6. Medborgarförslaget om skolans fotbollsplan har inte fått publicitet. Men den kommer när ärendet behandlas i fullmäktige

 7. Inga övriga frågor behandlades. Mötet avslutades.


Gunnar Stensson, 133171