Protokoll från mötet den 16 maj 2011 i ABF:s lokal.


Närvarande: Jan Engvald, Gunnar Stensson, Lotte Persson, Nilla Bolding, Anikki Nilsson, Marie Hegnelius.


  1. Föregående mötes protokoll godkändes. Dagordningen fastställdes.

  1. Utvärdering av Valborgsfirandet. Vackert väder. Hög uppslutning. Den nya platsen vid vårdcentralen känns etablerad. Många äldre. Barnfamiljer. Många gamla vårdare från Sankt Lars och andra traditionsbärare. Röda Kapellet. Lunds allmänna sångförening. Karin Stenssons tal. God valborgsmässoeld. Många stannade i närheten av elden ända till midnatt. Grillning på glöderna. Snyggt och välstädat efteråt.

  1. Rapport från sammanträdet med Mötesplats Klostergården 9/5. Internationella veckan förbereddes. Klostergårdsskolans schacklag blev bäst i Skåne och deltog i finalen i Stockholm där den hamnade på tredje plats. Bara två privatskolor lyckades bättre.

  1. Mötet med politikerna. Vi lyckades framföra önskemål om restaurering av Klostergårdsskolans fotbollsplan. Frågan kom senare upp i fullmäktige som skickade den vidare till Tekniska förvaltningen.

  1. Vi beslöt att ändra tiden för Klostergårdens höstfest till 18/9 något som Mötesplats Klostergården föreslagit. Det blir lättare att förbereda. Många aktörer är bättre förberedda kring mitten av september än i augusti.

  1. Mötestider i höst: 29/8, 18/9, 3/10 och  7/11. Närmaste möte blir alltså måndagen den 29 september klockan 19 i ABF-lokalen.

 

Vi ses efter en lång skön sommar!

Gunnar Stensson