Subject: mötesplats klostergården, anteckningar 20/6


Hej!

Mötesanteckningar 20/6.

Närvarande: Hossein Karbassi, Ewa Tibbelin, Liselotte Johansson, Nilla Bolding och Gunnar Stensson.

 

Om Klostergårdsbladet:

Finansiering.

Utlovade och beslutade bidrag: Synskadades förening 500:-, Vårregnet 1.500:-, Ljungelden: 1000:-

Förhandlingar pågår med Dagon, som äger Klostergårdens centrum.

Kontakt har tagits med näringsidkarna i centrum

 

Viktigt. Gruppens konto måste delgivas alla! Hittills är inga pengar utbetalade. Det är viktigt att ha ett konto när man förhandlar om sponsring.

 

Distributionen av Klostergårdsbladet diskuterades. Skolan delar ut till föräldrarna via barnen.

Biblioteket, församlingen och ABF har blad liggande. Medlemmar har delat ut. Men hela upplagan har inte gått åt, meddelade Hossein.

 

Förslag: Sponsorerna som nämns i nästa nummer ska ha buntar av ex liggande. Det handlar om COOP, pizzerian, kondiset  osv. Fritids ska också ha blad att distribuera. Kanske vi kan ordna en låda i centrum på liknande sätt som gratistidningarna.

Vi ska tills vidare ha en upplaga på 1000 ex, som tidigare.

 

I samband med nästa möte som äger rum måndagen 22 augusti klockan 18 i Klostergårdsskolan bör huvuddelen av innehållet i höstens nummer vara klart. Deadline blir den 2 september. Bladet ska vara ute i god tid före den 18 september då höstfesten äger rum.

 

Höstfesten (kultursöndagen) diskuterades.

Sång av församlingens gospelkör, konsert av Röda kapellet, ridning för barn (Nilla kontaktar), dans och musik av elever på skolan, musik av grupp från fritidsgården Järnåkra, grillning, bokförsäljning, ev till förmån för den skola i Zimbabwe som ABF bygger, kontakt med solidaritetsorganisationer i Lund, bord att hyra ut från Fritids, kontakta polisen om uppvisning av polisbilar osv.

   Fler idéer framfördes. Till mötet 22 augusti ska klara programpunkter utkristalliseras och ansvar fördelas.

   Skolan kan tillverka affischer i färg, tryckta men kanske handmålade också?

   Vi ska uppmuntra andra föreningar i området att göra egna inslag i samband med höstfesten. Önskemål om spel och lekar i gräset.

 

Programpunkter under hösten (som ska presenteras i Klostergårdsbladet.

Ewa föreslog att ABF skulle ordna program om Fair Trade, Kulturföreningen KLOK anordnar fyra förerläsningar under hösten, Byalaget anordnar ett par vandringar, Klostergårdsskolan anordnar som tidigare en kväll om ett land i Afrika. Kan kanske kombineras med information om ABF-skolan i Zimbabwe.

 

Andra idéer diskuterades.

Ny utlåning av personer i biblioteket,

Språkstudiecirklar om arabiska och svenska.

Studiecirkel om skolfrågor och pedagogik med offentliga föreläsningar.

Danskvällar i gympasalen

Barnvagnspromenader dagtid för föräldralediga om teman.

Andra arrangemang för föräldralediga.

Sånggrupp.

 

Som synes är uppslagen många. Fler välkomnas. Till slut måste vi bestämma vad som är realistiskt i höst. Annat kan genomföras till våren.

 

Hossein rapporterade vad vi uträttat sedan förra mötet.

Det handlade om Mångfaldsveckan, Klostergårdsskolans tredjeplats i den nationella schacktävlingen. Bara två stora rika skolor var bättre. God publicitet inför Internationella veckan. Rikt program under Internationella veckan, stor succé.

   Dessutom genomfördes ett välbesökt och uppskattat Valborgsfirande med musik, tal och sång.

   Vi kan vara nöjda med resultatet av våra ansträngningar hittills, framhöll Hossein.

 

Nästa viktiga möte blir alltså måndagen den 22 augusti klockan 18 i Klostergårdsskolan. Vi hoppas att alla på utskickslistan kommer och välkomnar gärna representanter för andra hyresrättsföreningar och andra föreningar att skicka reprersentanter.

   De viktiga frågorna blir:

1 Klostergårdens höstfest.

2. Innehållet i Klostergårdsbladet nummer 2 (vilket ju handlar om hela höstens verksamhet) 

 

Slutligen önskade vi varandra en glad och innehållsrik sommar, och det tillönskas också alla som nås av dessa anteckningar.


Gunnar Stensson