Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byalagsmöte måndagen den 29 augusti 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

  2. Rapport från sammanträdet med Mötesplats Klostergården den 22 augusti

  3. Ett nytt arbetsår: Klostergårdsbladet 2, Klostergårdens kultursöndag, byggandet av Mötesplats Klostergården, den föreslagna nedläggningen av Järnåkrabiblioteket, ”Källby ängar”, promenader i höst.

  4. Vad kan Byalaget bidra med på kultursöndagen?

  5. Övriga frågor.

  6. Mötestider under hösten. Mötet avslutas.


Protokoll från Byalagsmötet 16 maj

  1. Valborgsfirandet utvärderades. Det var en vacker kväll. Många människor samlades, fler än på ett par år. Det var människor med anknytning till Sankt Lars och Klostergården, människor med minnen från årtionden av lokalt valborgsfirande och barnfamiljer. Somliga stannade till långt fram på natten vid bålet, eller ska vi kalla det lägerelden. Lunds allmänna sångförening framförde ett traditionellt program, Röda kapellet spelade, Karin Stensson höll vårtal och bålet flammade stolt en stund men sjönk sedan ihop till lägereldsproportioner. Det traditionella firandet i Sankt Larsparken ska inte jämföras med det som äger rum i stadsparken.

  2. Rapport från sammanträdet med Mötesplats Klostergården. Viktigast var förslaget att I stället för att I fortsättningen fira Augustifesten skulle en Klostergårdens Kultursöndag arrangeras den 18 september

  3. Vi diskuterade ändringsförslaget och beslöt att ersätta Augustifesten med en Kultursöndag.

  4. Den 12 maj deltog representanter för Byalaget i ett möte med kommunpolitikerna. Vi fick veta att medborgarförslaget om restaurering av Klostergårdsskolans fotbollsplan delegerats vidare från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Det är angeläget att driva förslaget vidare där.

Gunnar Stensson, 133171