Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byalagsmöte måndagen den 3 oktober 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Klostergårdsbladet 2 ute.

 3. Rapport från Klostergårdens septemberfest.

 4. Rapport från möte med Klostergårdsgruppen 26/9.

 5. Bostadsområdet Källby ängar. Christer Wallén, M, har tagit första spadtaget 28/9

 6. Den första höstvandringen äger rum söndagen den 9 oktober. Tema: Människan omvandlar landskapet.

 7. Järnåkrabiblioteket räddat.

 8. Övriga frågor.

 9. Nästa möte måndagen den 23 oktober. Mötet avslutas.


Protokoll från Byalagsmötet 29 augusti

Närvarande: Jan Engvald, 0702-073707, Nilla Bolding, 070-6392720, Åke Henriksson 040-141946, Olle Ekstrand 046-146542, Annikki Nilsson 046-120253, Kerstin Gunnarsson 046-2112502 Lotte Persson, 046-128589, Gunnar Stensson, o46-133171

 1. Rapport från planeringen av Septemberfesten med samarbetsgruppen den 22/8

 2. Information om Klostergårdsbladet 2. Deadline 2 september.

 3. Lundafastigheter förbereder fritidsgården Mötesplats Klostergården:. Bygget börjar sommaren 2012

 4. Byalagets bidrag till Septemberfesten: Röda Kapellet, konstutställning, Kultur och Fritids lokal, bord och stolar till loppmarknaden.

 5. Beslut: Byalaget betalar en andel av kostnaden för ridningen. Vi kan gå upp till ett belopp på 400 kronor, men hoppas att det ska räcka med 300 tre om de andra organisationerna bidrar.

 6. Vi arrangerar föreläsning med arkitekt Ann Schlyter: “Den nya staden och Klostergården” den 24 november klockan 19 I Kultur- och fritids lokal.

 7. Mötestider för hösten beslöts: 3 oktober och 7 november. Mötet avslutades.

Gunnar Stensson