Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:-  Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se

 
Byalagsmöte måndagen den 7 november 2011 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Dagordning:

1.      Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

2.      Trafiken från Västanväg vid Korpvallen in i Klostergården hotar främst barn som kommer ut genom portarna på Vårvädersvägen, Virvelvindsvägen och Tordönsvägen.

Farligast är “behörig trafik”: taxibilar som hämtar barn, ambulanser, transportbilar till byggen, renhållningsbilar osv.  Kan en begränsning av hastigheten till 10 km/tim hjälpa?

3.      Renoveringen av fotbollsplanen på Klostergårdsskolan. Park- och naturkontoret skriver: “Vi kan för närvarande inte prioritera en förnyelse av aktuell yta.”

4.      Dammen i parken. Park- och naturkontoret skriver: “Ytterst angeläget, men för närvarande omöjligt att genomföra utan full ekonomisk kompensation.” Beslut fattas i alla tre ärendena av politiker i Tekniska nämnden. Hur kan vi påverka dem?

5.      Höstvandring 13 november. Samling vid församlingshemmet klockan 14. Tema: Vattnets väg från Bolmen till Öresund

6.      Övriga frågor. Mötet avslutas

 

 

Protokoll från Byalagsmötet 3 oktober 2011

Närvarande: Jan Engvald, 0702-073707, Olle Ekstrand 046-146542, Annikki Nilsson 046-120253, Gunnar Stensson, 046-133171 och Magnus Hultgren, 044-127087.

1.      Klostergårdsbladet 2 diskuterades. Bra, tyckte alla.

2.      Värdering av septemberfesten. Totalt insamlades 17 000 kronor till barnen på Afrikas Horn av Klostergårdsskolan, Helgeands församling, Biblioteksföreningen KLOK och Klostergårdens byalag.

3.      Utbyggnaden av Källby ängar i ett nytt skede. Nu kommer några hus.

4.      Två höstvandringar har genomförts. Den 9 oktober i Sankt Lars på temat Människan omvandlar landskapet och en den 23 oktober till Knästorp.

5.      Vi gladdes att Järnåkrabiblioteket räddats. Mötet avslutades.

Gunnar Stensson