Framtidens

Stad

Arkitekt Ann Schlyter

talar och samtalar i

Kultur- och Fritids lokal

Klostergårdens centrum

Klockan 19,

tisdagen 22 november

Arrangör Klostergårdens byalag