Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Planering
smöte med Byalaget måndagen den 23/1 2012 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.


Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Seniorernas träffpunkt på Vårvädersvägen hotas av nerläggning. Hur ska vi agera?

 3. Renoveringen av fotbollsplanen på Klostergårdsskolan måste påskyndas. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att lösa problemen tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen.

 4. Dammen i parken. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en fontän till mindre kostnad än en plaskdamm.

 5. Under sommaren ska bygget av den nya Fritidsgården mitt emot kyrkan äntligen inledas. I framtiden kommer vi flytta vår verksamhet dit. Där blir också bibliotek, kafé, möjlighet att utöva musik och genomföra seminarier, förutom ungdomsverksamheten. När Mötesplats Klostergården öppnas tas paviljongerna i parken bort.

 6. Under våren planeras en föreläsning i ekonomisk historia om Wachtmeisters gods och utvecklingen i södra Lund med professor Mats Olsson.

 7. Firandet på valborgsmässoafton arrangeras tillsammans med gruppen Mötesplats Klostergården som ett integrationsprojekt. Det blir musik, körsång, tal och grillning invid vårdcentralen.

 8. Tre vandringar genomförs under våren 20 maj, 3 juni och 10 juni.

 9. Datum för ordinarie möten. Förslag: 20 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj.

 10. Planering av årsmöte 20 februari. Förslag till ordförande, kassör, webbansvarig och andra funktioner.

 11. Bidrag till Klostergårdsbladet

 12. Övriga frågor. Mötet avslutas.Gunnar Stensson, tel: 046-133171, email: gstensson@hotmail.com