Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Årsmöte med Byalaget måndagen den 20/2 2012 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Alla välkomna!


Dagordning:

 1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

 2. Årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning

 3. Offentligt möte med professor Mats Olsson om Trolleberg och södra Lund 20/3

 4. Seniorernas träffpunkt, vad händer?

 5. Mötesplats Klostergården börjar byggas i sommar. Kommentarer.

 6. Vintervandringen 19 februari

 7. Byggnaderna I Källby ängar börjar bli färdiga. Kommentarer

 8. Övriga frågor

 9. Mötet avslutas.


Protokoll från mötet 23/1

Närvarande: Anniki Nilsson, Magnus Hultgren, Olle Ekstrand, Jan Engvald, Gunnar Stensson och Lena Larsén.

 1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.

 2. Diskussion om seniorernas träffpunkt på Vårvädersvägen. Magnus Hultgren åtog sig att ta kontakt och eventuellt skriva en inlaga till kommunen.

 3. Glädje över att kommunen lovat renovera fotbollsplanen, bygga om dammen och fontänen och börja uppförandet av Mötesplats Klostergården, vår nya fritidsgård vid Kykrtorget.

 4. Beslut att genomföra möten 20/2, 19/3, 23/4, och 21/5 samt vandringar20/5, 3/6 och 10/6.

 5. Valborgsfirandet organiseras tillsamman med Klostergårdsgruppen i St Larsparken.

 6. På initiativ av Magnus Hultgren fastslogs att det finns möjlighet att publicera uppsatser och annat material om Klostergården på byalagets hemsida.

 7. Mötet avslutades.

Gunnar Stensson, 133171