Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Möte med Byalaget måndagen den 23/4 2012 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Alla välkomna!


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns

  2. Val av sekreterare.

  3. Rapporter. Professor Mats Olssons föreläsning 20 mars.

  4. Presskonferensen om fyra spår till Högevall och hållplats vid Klostergården.

  5. Byggföretagen har beslutat att börja bygga på parkeringen mellan Arenan och Stattenavägen. Det betyder att underlaget för samhällsservice och handel I Klostergårdens centrum om några år kommer att öka.

  6. Förberedelser inför Valborg. Kontaktade: Lunds allmänna sångförening, Röda Kapellet, Karin Stensson, Klostergårdsskolan, Konsum. Material till bålet på skolan. Tid klockan 19 vid Sankt Lars Vårdcentral. Kontakta Essie om vatten.

  7. Förberedelser inför nästa nummer av Klostergårdsbladet.

  8. Vårvandringar

  9. Övrigt.

  10. Mötet avslutas.

Gunnar Stensson, 133171