Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Möte med Byalaget måndagen den 21/5 2012 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Alla välkomna!


Dagordning:

  1. Mötet öppnas.

  2. Föregående mötes protokoll

  3. Dagordningen, ev. tillägg och ändringar.

  4. Rapporter: a) Klostergårdsgruppens integrationspris; b) Valborgsfirandet; c) Vårens promenader: 20/5, 3/6 och 10/6. Eventuellt övriga rapporter

  5. Uppföljning av pågående och kommande utvecklingsprocesser I och kring Klostergården: a) Skolans fotbollsplan; b) Dammen; c) Mötesplats Klostergården; c) Det nya apoteket; d) Utbyggnaden av bostäder i Källby vid Höje å; e) Byggstart vid Arenan; f) Järnvägen.

  6. Planering av höstens verksamhet. Den ska presenteras i Klostergårdsbladet i augusti. (Höstpromenader, Septemberfest, Föreläsning, ordinarie byalagsmöten.)

  7. Övrigt.

  8. Mötet avslutas.


Gunnar Stensson, 133171