Minnesanteckningar 28 maj 2012 från Klostergårdsgruppens möte.


Närvarande: Hossein Karbassi, Bjarne Holmqvist, Mona-Lisa, Lars Eisner, Eva Tibbelin, Gunilla Tykesson, Marion Leffler, Magnus Lindberg, Nilla Bolding.


Lars påpekar att han måste få mailen till rätt adress, som är lars.eisner@bredband.net.


Snart är det SM i schack för fjärdeklassarna. På fredag åker Hossein och Bjarne till Västerås!


Nästa vecka, 4-8 juni, är det Internationella veckan på Klostergårdsskolan. Vi fick programmet, Magnus ska få det digitalt och göra en A3-affisch som ska sättas upp i ca 20 exemplar runtom på Klostergården. (Och på turistbyrån tycker NB) Affischen hämtas hos Magnus i Helgeandsgården. Många aktiviteter i klasserna under de första dagarna, och gemensam dans på morgnarna. Alla organisationer eller verksamheter som vill kan ha ett bokbord på skolans torg (vid scenen) fredag eftermiddag. Bleckhornen leder karnevalståget runt Klostergården 13.15 på fredag, och sedan är det fullt med aktiviteter på skoltorget. (Bord finns att låna på skolan, men kan gärna säga till H eller B i förväg att man behöver ett). Tänk på att ta med parasoll om ni har, och vattenflaskor – där kan bli väldigt varmt!


Nästa år fyller Klostergården 50 år. Vi diskuterade vad som hände när, och det är så att Sunnanväg 2 och 18 flyttade in 1963, andra kvarter successivt därefter. Skolan öppnades -64 eller -65. Kyrkan invigdes pingsthelgen -68. Marion rapporterade att nästa höst är cirkeln klar med sin bok om Klostergården. Vi kom överens om att det bästa vore att fira jubileet i september 2013, med en ändå bättre Septemberfest. Vi bör involvera fastighetsägarna, näringsidkarna, stadsbyggnadskontoret….


Det första som händer i höst är utgivandet av Klostergårdsbladet och Septemberfesten, som vi bestämde ska äga rum lördagen 22 september (eftersom Lunds Kulturnatt är lördag 15).


Klostergårdsbladet måste gruppen som helhet ta ett utökat ansvar för i fortsättningen. ABF har inte längre någon person som kan avdelas för att producera det. Kan kyrkan bistå? Kan fritidsgården? Skolan? B och H kollar med fritids och skolan hur deras möjligheter ser ut, M och N med kyrkan. Klostergårdsgruppens nästa möte kl 18.00 torsdag 16 augusti i lärarrummet ägnas åt Klostergårdsbladet och planeringen av Septemberfesten. Alla förbereder nu det material man vill ha in i tidningen.


Septemberfesten har de vanliga inslagen, med ponnyridning, loppis, uppträden av barnen etc. Men vi planerar också ett Klostergårdslopp där alla som vill kan anmäla sig, man kan springa eller gå eller vandra med rollator eller åka rullstol eller ha med barnvagn… Alla som anmäler sig blir bjudna på grillfest vid långbord, som dukas vid plaskdammen eller under taket i centrum beroende på vädret. Det ska vara anmälningsavgift till loppet, ca 25:-, för att man ska kunna beräkna mat och dryck. Polisen kontaktas för att kolla hur det är med tillstånd, om man kan stänga av trafik etc. Bjarne talar med Max Cruce. Loppet går antingen inne på Klostergården eller runt på Västanväg, Sunnanväg, Östanväg, Nordanväg. Man kan ta sig runt en gång eller två gånger. Marion kollar möjliga sträckor, vi tänker oss 2 x 3 km. Vinner gör den som tar sig runt på genomsnittstiden eller liknande. Friluftsfrämjandet kontaktas av Gunilla för att kolla hur man kan organisera det. IFK Lund kontaktas. Arbetsgrupp för festen är Bjarne, Hussein och Marion.


Byalaget har ett offentligt möte i skolans matsal 17 oktober om miljö och kommunikation – hållplats Klostergården. Övriga Byalagsmöten är vandringar 19/8, 9/9, 21/10, och 26/11. Ordinarie byalagsmöten är 20/8, 10/9, 22/10, 26/11 (stämmer det med vandring och möte samma dag i november?).


Vid anteckningsblocket Nilla Bolding (som efteråt tänkte att varför inte ta jubiléet som förevändning för ett riktigt seriöst seminarium ihop med stadsbyggnadskontoret, om den tid då Klostergården byggdes och de arkitekturideal man hade då för ett humanistiskt byggande med sociala ambitioner. Vilka var de arkitekter som samverkade om detaljplan och bygglovsritningar?)