Gökotte-

vandring

från Höjebro till Värpingebro

OBS! Samling vid S:t Lars vårdcentral söndagen 3 juni kl. 8 OBS!

Landskap: bokskog, urskog, slätt, ådal.

Fåglar: gök, näktergal, duva, fasan, råka, svala, lärka, koltrast, sothöna, svan, and, dopping och häger, samt

i Källby dammar: grodor, paddor och lekande karpar.

Sträcka: fem kilometer. Tid: 2 timmar


Arrangörer: Klostergårdens byalag och ABF

För ytterligare information ring Gunnar Stensson 133171