Klostergårdens byalag


Möte måndagen den 20 augusti klockan 19 i ABF-lokalen, Virvelvindsvägen.


Dagordning:

  1. Formalia. Val av ordförande och sekreterare. Godkännande av protokoll.

  2. Aktuellt i Klostergården: Fotbollsplanen dränerad och renoverad. Apoteket. Mötesplats Klostergården. Bostäder vid Arenan.

  3. Rapport från mötet med Klostergårdsgruppen den 16 augusti.

  4. Planering inför Höstfesten och höstens verksamhet.

  5. Föreläsning om Klostergården i samband med 50-årsjubileet.

  6. Rapport från vandringen till Flackarp den 19 augusti.

  7. Övriga frågor.

  8. Mötet avslutas.


Gunnar Stensson 046-133171