KLIMATANPASSNING

OCH TÅGSTOPP

PÅ KLOSTERGÅRDEN


Klimatet förändras. Skyfall och långvariga regn blir allt vanligare.

Vilka förändringar på Klostergården kan minska risken för översvämningar?

Vad betyder regeringens infrastrukturproposition

för att Klostergården ska få en hållplats för regiontågen?

Karin Svensson Smith

föreläser och svarar på frågor

i Klostergårdsskolans matsal


Tisdagen den 16 oktober kl. 19


Klostergårdens byalag och Klostergårdsgruppen