SANKT LARS: NATUR, KULTUR och BYGGANDE


Två timmars vandring i Sankt Lars-området


Söndagen 21 oktober kl. 14

Samling vid Källby-badets entré


Klostergårdens byalag 046-133171