Möte med

Klostergårdens byalag måndagen den 22 oktober kl 19

i ABFs lokal Sunnanväg 14


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Protokoll och dagordning godkänns

  2. Klostergården växer. Planerade byggen: 70 lägenheter mellan Sunnanväg och Klostergårdsvägen, 450 lägenheter mellan Arenan och Stattenavägen, Mötesplats Klostergården vid Kyrktorget.

  3. 2013 Klostergården 50 år. Hur fira?

  4. Rapport från Höstfesten 23 september.

  5. Rapport från Karin Svensson Smiths miljöföreläsning 16 oktober

  6. Rapport från Sankt Lars-vandringen 21 oktober

  7. Övriga frågor

  8. Mötet avslutas.Alla välkomna. Klostergårdens byalag.