Möte med

Klostergårdens byalag måndagen 21 januari kl 19

i ABFs lokal Sunnanväg 14


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Protokoll och dagordning godkänns

  2. Rapport från mötet med Klostergårdsgruppen den 15 januari.

  3. Miljö och energi i Klostergården. Solcellspaneler privat eller i föreningsregi. Vindkraft

  4. Inför årsmötet i februari. Årsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ny styrelse

  5. Föreläsning i mitten av mars om hur Klostergården planerades och byggdes.

  6. Övriga frågor

  7. Mötet avslutas.Kaffe och kaffebröd 5 kronor. Alla välkomna.

Klostergårdens byalag.