Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se
Bankgiro 5102-4131, glöm inte att ange ditt namn.

Verksamhetsberättelse för år 2018