Rockad-förslag för Klostergården 2:6 m.fl. BUP-området

BUP: Bygg gärna högt, bara det inte syns

Det finns 1500 namnunderskrifter med protest mot nuvarande förslag för BUP-området. Det är betydligt fler än direkt berörda grannar. Området är nämligen av stort intresse för boende på hela Klostergårdsområdet. Klostergårdsområdet har mindre grönyta per person än i centrala Lund. Därför värnar vi om det gröna som finns.

Omgivningarna runt BUP är ett näraliggande område som är utmärkt för avkopplande promenader, där det gröna intrycket blir en omväxling mot de höga husfasaderna i Klostergården. Detta går förlorat med nuvarande planförslag, där de högsta husen finns ytterst i området.

Men det går lätt att ändra förslaget för BUP-området så det gröna intrycket kan vara kvar. Principen är att de höga husen skall vara i mitten av BUP-området och de lägre i kanten. Om man dessutom behåller vallarna runt området, så skymmer växtligheten där husen. Då kan man öka hushöjden utan att det syns. Med dessa ändringar kan man få in lika många lägenheter på området men utan att förstöra områdets funktion för rekreation. Pilevallen blir bevarad till glädje för lekande barn och alla småfåglar som har sina bon där, och vi kan njuta av fågelsången.

En modifierad detaljplan enligt dessa riktlinjer kan ses här.

Jan Engvald


Åter till debattsidan.