Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Välj:    Aktuellt    |    Debatt    |    Bilder    |    Arkiv    |    Om Klostergården    |    Om byalaget    |    Klostergårdsbladet

Om byalaget

navmotor Klostergårdens byalag är en ideell förening grundad 1972 för boende på Klostergården i södra Lund.
Organisationsnumret är 802441-9825.

Medlemskap kostar 100 kr per år för privatpersoner, godtyckligt belopp för stödmedlemskap.
Sätt in beloppet på bg 5102-4131, glöm inte att ange namn. Alla boende i området är välkomna till mötena, ingen registering eller förhandsanmälan behövs.

Vad har byalaget gjort: Verksamhetsberättelse för år 2016, år 2015, år 2014
Vad vill byalaget göra nu: Verksamhetsplan för 2017.

Styrelse

Ordförande: Gunnar Stensson, 046-133171,   sekreterare`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)
Kassör: Magnus Hultgren, 046-127087   magnus.hultgren50`at`gmail.com  (byt `at` mot @)
Webmaster, arkivarie: Jan Engvald, 0702-073707,   webmaster`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)

Övriga styrelsemedlemmar:
Kerstin Gunnarsson, 046-2112502
Annikki Nilsson, 046-120253
Ingrid Petersson,
Bertil Johansson,
Ann-Britt Hansson.

Revisorer:
Martin Stensson
Einar Hulting

Valberedning:
Marie Hegnelius, 046-145109,   kontakt`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)
Ninni Dahlbäck, 046-2118357

Firmatecknare, var för sig:
Gunnar Stensson
Magnus Hultgren

Årsmöten:

Protokoll från övriga möten:


   Webmaster: webmaster`at`klostergardens-byalag.se   (byt `at` mot @)