Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Välj:    Aktuellt    |    Debatt    |    Bilder    |    Arkiv    |    Om Klostergården    |    Om byalaget    |    Klostergårdsbladet

Om byalaget

navmotor Klostergårdens byalag är en ideell förening grundad 1972 för boende på Klostergården i södra Lund. Vårt geografiska intresseområde framgår av kartan till höger (klicka för större bild).
Organisationsnumret är 802441-9825.

Medlemskap kostar 100 kr per år för privatpersoner. Godtyckligt belopp, lämpligen 400 kr, för stödmedlemskap.
Sätt in beloppet på bg 5102-4131, glöm inte att ange namn. Alla boende i området är välkomna till mötena, ingen registering eller förhandsanmälan behövs.

Vad har byalaget gjort: Verksamhetsberättelse för år 2017, år 2016, år 2015, år 2014
Vad vill byalaget göra nu: Verksamhetsplan för 2018.

Styrelse

Ordförande: Gunnar Stensson, 046-133171,   sekreterare`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)
Kassör:
Webmaster, arkivarie: Jan Engvald, 0702-073707,   webmaster`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)

Övriga styrelsemedlemmar:
Kerstin Gunnarsson, 046-2112502
Ann-Britt Hansson,
Inga-Lena Sjöström,
Bertil Johansson,
Gunvor Arrhén,
Ann-Britt Hansson.

Revisorer:

Valberedning:
Marie Hegnelius, 046-145109,   kontakt`at`klostergardens-byalag.se  (byt `at` mot @)
Ninni Dahlbäck, 046-2118357

Firmatecknare, var för sig:
Gunnar Stensson

Årsmöten:

Protokoll från övriga möten:


   Webmaster: webmaster`at`klostergardens-byalag.se   (byt `at` mot @)